Zapytanie ofertowe nr 4


Zapytanie ofertowe nr 4

Świadczenie usługi usługi doradztwa dotyczącego opracowania wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych: wzornictwa, katalogów, logotypów i marek produktowych w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa nr 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”

Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: 20.04.2021 r. o godzinie 17:00.