Pobieranie materiału do badań

Pobieranie materiału biologicznego - instrukcja

Przed rozpoczęciem badań:

Na jedną godzinę przed pobraniem nie należy nic jeść ani nie pic. Nie wolno także w tym czasie żuć gumy oraz palić papierosów. Pozwoli to na uzyskanie wysokiej jakości materiału biologicznego do badań. Można natomiast pić czystą wodę. 

 

Przed samym pobraniem materiału biologicznego:

Pobieranie materiału do badań genetycznych.

  1. Przed samym pobraniem materiału biologicznego należy wypłukać jamę ustną wodą mineralną.

  2. Nałóż rękawiczki (są dołączone do zestawu do samodzielnego pobierania materiału).

  3. Weź próbówkę z wymazówką w środku.

  4. Otwórz próbówkę, wyjmując ze środka wymazówkę.

  5. Włóż wymazówke do jamy ustnej, nie dotykając do zębów i języka. Należy potrzeć nią wewnętrzne strony policzków 15 razy (z lewej i z prawej strony).

  6. Zamknij próbówkę, wkładając do środka wymazówkę z pobranym materiałem biologicznym

  7. Jeżeli samodzielnie dokonywano pobrania materiału do badań genetycznych, próbówke należy włożyć do dołączonej koperty i jeszcze w tym samym dniu nadać ją pocztą. W sytuacji, gdyby nadanie listu nie było możliwe w tym samym dniu, próbówke z materiałem biologicznym należy włożyć do lodówki. W dniu następnym wyjąć ją tuż przed nadaniem listu pocztą.