nasze produkty

Pakiet Sport

Poszukiwanie talentów sportowych– przeprowadzamy badania wstępne kandydatów do określonych dyscyplin, aby lepiej dobrać najbardziej odpowiednią dyscyplinę / konkurencję sportową czy formę aktywności fizycznej. 

Korzyści z pakietu

Pakiet sport to zestaw testów genetycznych zaprojektowany dla specjalistów szukających informacji molekularnych w zakresie:

  • wyboru dyscyplin dla młodych adeptów sportu na podstawie właściwości genotypu
  • kształtowania ścieżki kariery zawodników w oparciu o dane genetyczne
  • przewidywania odpowiedzi organizmu na wysiłek fizyczny zależnie od obecności specyficznych wariantów genetycznych
  • indywidualizacji metod treningowych odpowiednio do determinowanych genetycznie właściwości metabolicznych

Co badamy?

 W ramach testu badane są markery zlokalizowane w genach kodujących: 

  • czynniki związane ze strukturą włókien mięśniowych oraz czynniki regulujące rozwój i powstawanie mięśni
  • białka zaangażowane w regulację ciśnienia krwi 
  • czynniki transkrypcyjne kontrolujące ekspresję genów dla białek enzymatycznych zaangażowanych w metabolizm energetyczny komórek
  • enzymy uczestniczące w ważnych szlakach metabolicznych związanych z uwalnianiem energii niezbędnej do pracy mięśni
Close Menu