O Firmie

Kilka faktów o Allegen

Nasze przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność opierając się na wieloletnim doświadczeniu badawczym, naukowym i biznesowym osób zaangażowanych w jego działanie. Nasz zespół od ponad 10 lat prowadzi intensywne badania dotyczące związku pomiędzy genotypem człowieka a aktywnością fizyczną, zarówno w kontekście sportu wyczynowego jak i amatorskiego.

Wyniki prowadzonych badań mogą w przyszłości przełożyć się na poprawę kształtowania zdolności wysiłkowych sportowców i co się z tym wiąże, osiąganie przez nich lepszych rezultatów. Jesteśmy w stanie wskazać jak i co ćwiczyć oraz jaką dietę stosować aby szybciej i pewniej osiągnąć zakładane cele. Ważną kwestią dla osób ćwiczących jest również to, aby jak najlepiej zabezpieczyć się przed wystąpieniem uszkodzeń w obrębie układu ruchu. Wyniki naszych badań potrafią wskazać jakie działania – ćwiczenia należy bezwzględnie podejmować aby ograniczyć to ryzyko w dużym stopniu.

Poszukiwanie talentów sportowych to kolejny obszar naszych działań. Poprzez opisanie specyficznych wariantów genetycznych zawodnika możemy pomóc określić zakres jego zdolności wysiłkowych oraz pomóc w wyborze określonej dyscypliny sportowej. Wychodzimy z założenia, że każdy może sport uprawiać, jednak warto wiedzieć, czy wybrana dziedzina jest najbardziej odpowiednia do naszego organizmu.

Kim jesteśmy?

Zespół genetyków molekularnych

prof. A. Maciejewska-Skrendo
prof. M. Sawczuk

Zespół ekonomiczny

prof. T. Bernat
prof. J. Korpysa

Oferowane przez firmę Allegen badania są realizowane we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku– uczelnią, będącą polskim liderem innowacyjności w zakresie kultury fizycznej i sportu – propagującą badania naukowe prowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod, co potwierdzają zarówno wysokie wyniki ocen przyznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i czołowe miejsca tej uczelni w różnorodnych rankingach jakości.

Wszystkie etapy oferowanego przez Allegen badania są realizowane w profesjonalnych laboratoriach AWFiS przez zespół wysokiej klasy specjalistów – profesorów genetyki molekularnej. Nasi naukowcy są pionierami zastosowania metod genetyki molekularnej w badaniach polskich zawodników sportowych i posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu genetyki człowieka, poparte licznymi publikacjami w prestiżowych światowych czasopismach naukowych.