Nasze sukcesy

Jako innowacyjny start-up akademicki z wielkim zaangażowaniem uczestniczymy w konkursach dedykowanym rozwojowym przedsiębiorstwom. Poniżej zamieszczamy krótki opis wydarzeń w których braliśmy udział i w których udało się nam zająć czołowe miejsca.

Szczecin Up

Miasto Szczecin realizując ideę metropolii opartej na nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarce realizuje nowy projekt – program mentoringowy dla startupów „Szczecin_Up!”.

Celem nadrzędnym programu jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego poprzez wspieranie rozwoju oraz promocji najlepszych startupów oferujących innowacyjne i kreatywne rozwiązania o dużym potencjale komercyjnym.

Nasza firma uczestniczyła w tym konkursie zajmując pierwsze miejsce . Jest to dla nas bardzo cenna lekcja w jaki sposób się rozwijać na konkurencyjnym rynku. 

Science4Footbol – Start-up challenge

Było to wydarzenie promujące praktyczną i sprawdzoną wiedzę oraz technologie w obszarze piłki nożnej i nauk o sporcie. Podczas kongresu Autorytety w szkoleniu najlepszych zawodników dyskutowały o najnowszych osiągnięciach nauki i przyszłych wyzwaniach stojących przed rozwojem szkolenia, i o tym co, i dlaczego będzie dawać przewagę konkurencyjną w przyszłości.

Podczas kongresu odbyły się prezentacje nowych pomysłów o nazwie Start-up Challenge. Prezentowane idee biznesowe, mogą pomóc rozwinąć polską i światową piłkę nożną, inną dyscyplinę sportową lub poprawić stan zdrowia społeczeństwa. Nasza firma wzięła udział w tym wydarzeniu zdobywając miejsce w finale.